Geschatte leestijd: 39 minuten.

Ongeveer 3 miljoen Nederlanders (gemiddeld 51,3 jaar, 60% is vrouw*) hebben te maken met dagelijkse pijn. Dat heeft een enorme impact op allereerst henzelf, maar ook op hun sociale omgeving. Uiteindelijk treft het ook de gehele Nederlandse maatschappij. Allereerst doordat deze mensen maatschappelijk minder actief kunnen zijn (denk aan banen, vrijwilligerswerk, maar ook aan lagere bestedingen door terugval in inkomen). Maar ook door enorme ziektekosten die rondom mensen met chronische pijn worden gemaakt. Het probleem is dus groot…maar welke organisaties bieden nu eigenlijk hulp bij chronische pijn?

Inleiding

Als persoon met chronische pijn sta je er niet alleen voor, is mijn ervaring. Ik heb in dit blog een aantal organisaties en patiëntenverenigingen in kaart gebracht. Ik richt me daarbij vooral op organisaties in Nederland, maar benoem ook enkele Belgische initiatieven. Het merendeel van deze verenigingen wordt gerund door vrijwilligers. De ene organisatie is zeer actief en relevant op haar website of in de socials en nieuwskanalen, de andere geeft nog slechts summier updates. Uiteraard zijn er vele oorzaken voor het ontstaan van chronische pijn. Mijn eigen (zenuw)pijn is ontstaan na diverse hernia’s en rugoperaties. Maar er zijn ook mensen die te maken hebben met pijn als gevolg van kanker, onverklaarde hoofdpijn, door ontstekingen in het lijf of als gevolg van een dwarslaesie.

Tips bij het gebruik van dit overzicht

Dit overzicht is uiteraard niet bedoeld als blog dat je van voor tot achter doorleest. Gebruik het artikel als wegwijzer. Sommige organisaties, initiatieven of links sluiten goed aan bij wat je zoekt, daar kan je meer over lezen. Andere passen (nu) niet bij de fase waarin je je bevindt, die ga je voor nu voorbij. Keer regelmatig terug: dit overzicht wordt doorlopend aangevuld.

 • Check altijd even of een van de initiatieven hieronder genoemd specifiek gericht is op één bepaalde aandoening of één soort pijn, of dat men een bredere groep mensen ondersteunt.
 • Wil je je kennis over ‘chronische pijn’ vergroten, dan kan het nuttig zijn deze organisaties te gaan volgen via bijvoorbeeld nieuwsbrief of social media accounts. Je krijgt dan ‘vanzelf’ periodiek updates binnen.
 • Ook kan je kijken welke deskundigen betrokken zijn bij de hier opgenomen organisaties, en vervolgens hen gaan volgen. Zij berichten regelmatig over nieuwe bevindingen, nieuwe behandelmanieren etc.
 • Wees terughoudend in het ‘bestoken’ van betrokkenen met je individuele ‘case’. Realiseer je dat het niet zelden vrijwilligers zijn die de initiatieven in de lucht houden, geen medisch deskundigen. En daar waar het wel medisch specialisten zijn, hebben zij vaak geen tijd om individuele patiëntverhalen ‘op afstand’ te beoordelen, buiten reguliere afspraaktrajecten om.
 • Lidmaatschapstarieven, contactgegevens etc. zijn aan verandering onderhevig; check dus altijd de actuele gegevens bij de organisatie zelf.
 • Op de ‘nieuws’pagina’s, pagina’s met resources, social media accounts of pagina’s met links vind je vaak weer nuttige doorverwijzingen of nieuwe initiatieven.
 • Iets nieuws gezien dat hier niet genoemd is maar wel relevant is voor grotere groepen pijnpatiënten? Geef een tip via de reacties onderaan.

Lees je iets in dit overzicht dat niet (meer) klopt? Neem contact op en geef aan wat moet worden aangepast en waarom.


Snel naar…


Welke initiatieven en instanties bieden in Nederland hulp aan mensen met chronische pijn?

Landelijke Pijn Organisatie

Wat is het: stichting voor en mét chronische pijnpatiënten en pijnprofessionals. De LPO werkt aan een breed platform, waar iedereen die te maken heeft met pijn zijn toevlucht toe kan nemen.

Doel: mensen die te maken krijgen met chronische pijn wegwijs maken en grip geven, middels Pijnstad. Pijnstad wordt opgebouwd om er uiteindelijk online een Informatiecentrum, Keuzehulp, een uitgebreide Community en tools voor Zelfmanagement te vinden.

Kan je lid worden/steunen? Je kan (eenmalig of terugkerend) donateur en/of doorlopend sympathisant worden. Ook heeft de LPO veel werkgroepen waar je, met of zonder pijn, kan meehelpen om met gelijkgestemden in een positieve sfeer de stichting uit te bouwen.

Meer info: Webinfo@landelijkepijnorganisatie.nlFacebookInstagramLinkedInBesloten community


Boek-en-Steun

Wat is het: Non-profit organisatie en uitgeverij van boeken, voor en door chronisch pijnpatiënten én de mensen om hen heen. Want chronische pijn heb je niet alleen!

Doel: mensen met pijn helpen om hun leven weer in eigen hand te nemen, en hun relaties goed te houden of te verbeteren. Boek-en-Steun heeft zich als doel gesteld een behulpzame en begripvolle omgeving te creëren voor patiënten, familieleden en vrienden, om te voorkomen dat de pijn tussen hen in komt te staan en zodoende negatieve gevolgen heeft voor hun onderlinge relaties. Boek-en-Steun wil daarnaast zowel de mensen met pijn, als hun gezinsleden, helpen om de pijn minder invloed te laten hebben op hun leven. 

Kan je lid worden/steunen? Wil je het werk van Boek-en-Steun ondersteunen, bestel dan een van de boeken online.

Extra sponsoren? Leg even contact met Anna Raymann. Steun wordt zeker gewaardeerd! Tip: Zelf chronische pijn? Word lid van de besloten Facebook groep Boek-en-Steun.

Meer infoWeb – info@boek-en-steun.nl – Facebook – Twitter


De voorkant van het boek Overleven met chronische pijn door Anna Raymann

OVER LEVEN MET CHRONISCHE PIJN – ANNA RAYMANN

’Over leven met chronische pijn’, een uitgave van Boek-en-Steun, geeft je eenvoudige handvatten om zelf weer de touwtjes in handen te nemen. Binnen zes maanden kun je niet alleen je leven leuker en zinvoller maken, maar ook wezenlijk minder pijn ervaren.


Ieder(in)

Wat is het: Netwerk c.q. koepelorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, lichamelijke handicap of chronische ziekte (voorheen CG-Raad en platform VG)

Doel: Ieder(in) maakt zich sterk voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen en niemand wordt uitgesloten. Mensen met een beperking of chronische ziekte moeten kunnen rekenen op zorg en ondersteuning op maat. En ze moeten net als iedereen vrij kunnen kiezen hoe ze willen wonen, leren, werken, reizen en recreëren.

Kan je lid worden/steunen? Belangenorganisaties en patiëntenverenigingen kunnen lid worden van Ieder(in), om daarmee aandacht te genereren voor de belangen van hun achterban. Ook kun je deelnemen aan diverse meedenkgroepen.

Meer infoWeb – post@iederin.nl – Facebook – Twitter


Pijnpatiëntennaar1stem

Wat is het: Netwerkorganisatie van samenwerkende pijnpatiëntenorganisaties. Doel: In het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem laten mensen met chronische pijn gezamenlijk één stem horen in overleg met zorgaanbieders, de (farmaceutische) industrie, verzekeraars, de politiek en overheden. Doel van de samenwerkende pijnpatiëntenorganisaties is verbetering van de pijnzorg in Nederland, vanuit patiëntenperspectief.

Kan je lid worden/steunen? Nee, maar relevante organisaties kunnen zich aansluiten en samenwerken.

Meer infoWeb – info@pijnpatientennaar1stem.nl – Twitter – Facebook

Heb je chronische pijn en kun je een steuntje in de rug gebruiken?

De laagdrempelige cursus Sterk met pijn helpt mensen op weg naar het beter omgaan met chronische pijn. Dat is voor iedereen verschillend. Sleutelwoorden zijn kijken naar je eigen mogelijkheden en zelf én samen doen.


Pijn-Hoop

Wat is het: Patiëntenorganisatie voor en door mensen met chronische pijn. In de loop der jaren heeft de Stichting Pijn-Hoop zich ontwikkelt tot een belangrijk steun- en informatiepunt voor mensen met chronische pijn, maar ook voor veel mensen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn.

Doel: Stichting Pijn-Hoop richt zich op mensen met wat voor pijn dan ook. Dit kan ook pijn zijn waarvoor geen duidelijk oorzaak is te vinden. Dus iedereen met chronische pijn, van welk soort dan ook, kan zich aansluiten bij Stichting Pijn-Hoop. Stichting Pijn-Hoop is een organisatie voor deze mensen met chronisch pijn door mensen met chronische pijn.

Kan je lid worden/steunen? Ja, minimale bijdrage is €25. Lees meer. Ook kun je vrijwilliger worden bij de organisatie.

Meer infoWeb – info@pijn-hoop.nl


Netwerk Chronische Pijn (NCP)

Wat is het: De Stichting Landelijk Netwerk Oefentherapeuten Chronische Pijn staat aan de basis van het Landelijk Netwerk Chronische Pijn, dat 20 regionale netwerken omvat. De Stichting beheert het landelijk netwerk met als doel kwalitatief hoogwaardige zorg aan patiënten te leveren.

Doel: Het Netwerk Chronische Pijn is een landelijk netwerk van oefentherapeuten Cesar|Mensendieck. Zij hebben zich gespecialiseerd in het behandelen van mensen met chronische pijn. Alle aangesloten oefentherapeuten werken volgens een behandelwijze, die is opgesteld volgens de laatste inzichten in evidence based practice en patiënt gestuurde zorg. 

Kan je lid worden/steunen? Nee, als oefentherapeut kan je je aansluiten bij de netwerkorganisatie.

NB

Meer infoWeb – stichting@landelijknetwerkchronischepijn.nl – Facebook – Twitter


PVVN

Wat is het: Patiëntenvereniging voor Neuromodulatie, gericht op mensen waarbij een neurostimulator of medicijnpomp is geïmplanteerd. 

Doel: De belangrijkste taken zijn informatievoorziening, belangenbehartiging, medewerking verlenen aan wetenschappelijk onderzoek, het bieden van lotgenotencontact en neuromodulatie als behandeling bekend maken zodat ook anderen hiermee geholpen kunnen worden. 

Kan je lid worden/steunen? Je, je kunt individueel lid worden, vanaf €25. Er is ook een gezinslidmaatschap en een combinatielidmaatschap met NVVR mogelijk. Lees meer. Je kunt ook vrijwilliger of contactpersoon worden bij de PVVN. 

Meer infoWeb – secretariaat@pvvn.nl – Facebook


Crowdience

Wat is het: Crowdience is een online platform dat de gewone burger een stem geeft in wetenschappelijk onderzoek. Crowdience maakt gebruik van de collectieve wijsheid van een grote groep burgers in plaats van een klein aantal experts. De manier waarop, is uniek: burgers bedenken zelf de vragen van de vragenlijst over factoren waarvan zij denken dat ze voorspellend zijn voor hun gezondheid of levenssituatie. 

Doel: De informatie die burgers als ervaringsdeskundigen geven, helpt de (medische) wetenschap om up-to-date en buiten de normale kaders te denken en werken. Medio 2020 heeft Crowdience bijvoorbeeld een grootschalig ‘chronische pijn’-onderzoek gehouden onder patiënten met chronische pijn. Met hun input doet Crowdience aanbevelingen aan medisch specialisten en behandelaars hoe om te gaan met mensen met chronische pijn. Ook wordt er nagedacht over een behandelcentrum (‘huiskamer’) gericht op mensen met chronische pijn. 

Kan je lid worden/steunen? Niet direct. Wel kan je de site en socials in de gaten houden voor eventuele nieuwe pijn-onderzoeken en relevante nieuwsberichten. 

Meer infoWeb – info@crowdience.nl – Facebook – Twitter

EFRO Innovatieplatform Chronische Pijn

Crowdience maakt deel uit van het EFRO project ‘Innovatieplatform Chronische Pijn’.

 • Het EFRO project streeft naar de ontwikkeling en implementatie van zowel een fysieke als virtuele omgeving waarin innovatieve e-Health en zorgproducten worden ontwikkeld. Doel van deze omgeving is patiënt-centrale kwaliteitszorg en het zelfmanagement van patiënten met chronische pijn.
 • Consortium partners zijn Netwerk Chronische PijnIvidoRealHealth Sint Maartenskliniek, Privacy by Design Foundation en Radboud Universiteit.
 • In 2019 en 2020 is onderzoek uitgevoerd (focusgroepen, online platform) om bevindingen op te halen bij de chronische pijnpatiënt zelf.

Web


Change Pain

Wat is het: In 2009 is het initiatief CHANGE PAIN® in 12 Europese landen gelanceerd. CHANGE PAIN® heeft diverse successen geboekt op het gebied van chronische pijn management. De tools die CHANGE PAIN® ontwikkelt maken de dagelijkse praktijk van artsen makkelijker. Via workshops, e-learning modules en andere educatieve activiteiten zijn al meer dan 65.000 professionals in aanraking gekomen met CHANGE PAIN®. 

Doel: De tools die CHANGE PAIN® ontwikkelt maken de dagelijkse praktijk van artsen makkelijker. Via workshops, e-learning modules en andere educatieve activiteiten zijn al meer dan 65.000 professionals in aanraking gekomen met CHANGE PAIN®. CHANGE PAIN® ontwikkelt ook tools om de communicatie tussen u en uw behandelend arts te verbeteren. Deze pijn zelfmanagement tools vindt u op de website. 

Kan je lid worden/steunen? Nee. 

Meer infoWeb – info.nl@grunenthal.com Change Pain ontwikkelde een toolkit, met tools voor zelfmanagement rondom chronische pijn. Download de Toolkit:


NVVR

Wat is het: Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten ‘de Wervelkolom’. Online en fysieke ontmoetingsplek voor iedereen die – op welke manier dan ook – te maken heeft met rug- en/of nekklachten. 

Doel: De vereniging wil de individuele en gemeenschappelijke belangen van rugpatiënten behartigen en hen, naar vermogen, een houvast bieden om “overeind” te blijven. 

Kan je lid worden/steunen? Je kunt lid worden, vanaf €25. Lees meer. Er is een combinatielidmaatschap met PVVN mogelijk. Ook kun je, op allerlei manieren, meehelpen bij de vereniging. 

Meer infoWeb – info@nvvr.nl – Facebook – Twitter


Pijn Alliantie in Nederland ( P.A.I.N.)

Wat is het: Samenwerkingsverband van 12 organisaties (met name beroepsverenigingen) die zich met pijn bezig houden. PAiN is gericht op het verhogen van de kwaliteit van leven van mensen met pijn  – door ervoor te zorgen dat deze mensen minder minder pijn hebben en minder beperkingen ervaren. De Pijn Alliantie in Nederland is de officiële vertegenwoordiger in Nederland van de De Europese Pijn Federatie (EFIC, European Pain Federation). PAiN is voortgekomen uit de Dutch Pain Society (DPS). Er is ook een Pain Alliance Europe, zie hieronder. 

Doel: Het centrale orgaan, de PAiN, bevordert de preventie en behandeling van chronische pijnklachten in Nederland. Vanuit dit gedeelde doel spant de PAiN zich in voor een betere positionering van het thema pijn en zijn gevolgen in Nederland. Daarbij is de PAiN de spreekbuis naar de overheid, politiek, media, en verzekeringswereld. PAiN stimuleert beter onderwijs en onderzoek over pijn. 

Kan je lid worden/steunen? Nee. 

Meer infoWeb – info@pijnalliantieinnederland.nl

Pain Alliance Europe

Wat is het: Pain Alliance Europe vertegenwoordigt als ‘paraplu-organisatie’ meer dan 400.000 pijnpatiënten in meer dan 19 landen. PAE is een non-profit organisatie, gehuisvest in Brussel en overkoepelt ruim 40 landelijke en regionale chronische pijnorganisaties (ongeacht onderliggend probleem of diagnose).

Doel: Bewustwording omtrent chronische pijn verbeteren, ontwikkelen en promoten van een Europees beleid voor chronische pijn en het verkleinen van de impact van chronische pijn op de Europese samenleving.

Kan je lid worden/steunen? Landelijke of regionale pijnorganisaties kunnen lid worden; individuen niet. 

Meer infoWeb PAEurope – info@pae-eu.eu – FacebookTwitter


CRPS

Wat is het: Patiëntenvereniging CRPS, voor iedereen met het Complex Regionaal Pijn Syndroom. Dit is een complicatie die na een letsel of een operatie aan een ledemaat, arm of been, ontstaat. Eeen klein letsel, bijvoorbeeld een kneuzing van de hand, kan een ernstige vorm van CRPS geven. Een zwaar letsel, zoals een gecompliceerde enkelbreuk, kan in lichte mate CRPS tot gevolg hebben. CRPS is een van de belangrijkste oorzaken van functieverlies en invaliditeit na ongevallen of operaties aan een ledemaat. 

Doel: De vereniging wil meer bekendheid geven aan het ziektebeeld CRPS om herkenning en erkenning te bevorderen. Belangrijkste activiteiten: lotgenotencontact, informatievoorziening, belangenbehartiging, bevorderen van wetenschappelijk onderzoek. 

Kan je lid worden/steunen? Ja, je kan lid worden vanaf €25 per jaar. Lees meer. Ook kun je de vereniging als vrijwilliger op allerlei manieren helpen. 

Meer infoWeb – [online contactformulier]


Stichting Onzichtbaar Ziek

Wat is het: Site over ‘chronisch ziek zijn’, met oa. columns, ervaringsverhalen, nieuws, ziektes en aandoeningen en BibliOZ, de eigen bibliotheek met interessante blogs, groepen en pagina’s.

Doel: De Stichting Onzichtbaar Ziek is een initiatief dat op een positieve manier meer begrip, kennis en ondersteuning wil bieden voor mensen met een chronische ziekte, aandoening of beperking.

Kan je lid worden/steunen? Je kan de stichting steunen via sponsoring, bijvoorbeeld door je bedrijf waar je werkt of waarvan je eigenaar bent.

Meer infoWeb – onzichtbaarziek@gmail.com – Facebook – Twitter


Stichting Emovere en De Pijn Voorbij

Wat is het: Stichting Emovere is opgericht door ervaringsdeskundigen en professionals. Zij heeft tot doel een brede dialoog op gang te brengen en maatschappelijk draagvlak te creëren omtrent SOLK: Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. De stichting onderhoudt een website De Pijn Voorbij: een website die en kennisplatform dat uitnodigt om te kijken voorbij de lichamelijke pijn; naar de emotionele pijn, die onbewust als belangrijkste oorzaak aan je klachten ten grondslag kan liggen. Door verdrongen emoties bewust te maken, te voelen en te verwerken, gaat de pijn voorbij. De site biedt ervaringsverhalen, kennisbronnen, en een test.

Doel: Herstel van mensen met SOLK bevorderen (curatief), Voorkomen of verminderen van SOLK in toekomst (preventief), bevorderen effectievere en efficiëntere zorg & preventie (integratie in gezondheidszorg), gezondheid, vitaliteit en welzijn van mensen in het algemeen bevorderen (integratie in maatschappij).

Kan je lid worden/steunen? Ja; op verschillende manieren. Je kan vriend worden (het manifest ondertekenen), financieel steunen en inhoudelijk bijdragen (je verhaal delen of bijdragen aan het werk van de stichting).

Meer info: Web Stichting EmovereWeb De Pijn Voorbijinfo@stichtingemovere.nl


ITON

Wat is het: Instituut voor Toegepaste Neurowetenschappen. Het ITON tracht in samenwerking met de FGB (Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam) de toegankelijkheid van de neurowetenschappen voor de dagelijkse praktijk te vergroten. De stichting ITON is een instelling voor onderwijs/onderzoek, geeft geen behandeladviezen aan patiënten.

Doel: Het ITON tracht de kloof tussen wetenschap en praktijk te overbruggen door toepassingsmogelijkheden van neurowetenschappelijke inzichten te onderzoeken, o.a. op de volgende gebieden: gevolgen van hersenbeschadiging (hersentrauma, CVA), herstel na hersenbeschadiging, invloed van therapie en training: neurorevalidatie, het chronische pijnprobleem, leren van motorische vaardigheden; training en coaching, o.a. op het gebied van sport en muziek, opvoeding en onderwijs

Kan je lid worden/steunen? Nee. Behandelaars (artsen, psychologen, therapeuten) kunnen cursussen en opleidingen volgen via ITON.

Meer infoWeb – info@stichtingiton.nl – Facebook


FIT FOR WORK NEDERLAND

Wat is het: Platformorganisatie rondom arbeidsparticipatie met betrokkenheid van meer dan 25 maatschappelijke organisaties en partners, gericht op werkbehoud bij een chronische aandoening. Van LongAlliantie tot Pfizer en van UMCG tot Patiëntenfederatie Nederland.

Doel: Voorkomen dat mensen die werken uitvallen en hun werk verliezen door een chronische aandoening. Ontwikkeling van praktische tools voor werkenden, werkgevers en zorgverleners. Maatschappelijke en politieke agendering van het belang van werkbehoud bij chronische aandoeningen. Het uiteindelijke doel is het oprichten van een online Centraal informatiepunt over werken met een chronische ziekte of aandoening

Kan je lid worden/steunen? Nee.

Meer infoWeb – info@fitforworknederland.nl

Welke initiatieven en instanties bieden in België hulp aan mensen met chronische pijn?

’t Lichtpuntje

Wat is het: Een vereniging in België voor chronische pijnpatiënten en hun levensgezel. 

Doel: bijdrage leveren aan het verbeteren van de positie en de participatie in de samenleving van mensen met een chronische ziekte of handicap. Belangrijkste activiteiten: informatie verstrekken, belangen behartigen, lotgenotencontact mogelijk maken, toegang tot beleidsinstanties vergroten. 

Kan je lid worden/steunen? Ja, lid worden kan vanaf €10 per jaar. Lees meer

Meer infoWeb – [contactformulier online] – Facebook – Twitter


Vlaamse Pijnliga

Wat is het: Een samenwerkingsverband onder impuls van Samana van o.a. ’t Lichtpuntje, VMCP, Ruggensteun (lijkt in 2020 niet meer actief, KH), Effen Weg, De Maretak, Leven met pijn. Kernactiviteiten: lotgenotencontact, informatie bieden, belangenbehartiging, optimale behandeling van pijnpatiënten en meer aandacht voor pijn. Ook geeft men Prikkel uit, het tijdschrift van de Vlaamse Pijnliga. 

Doel: fungeren als verbindend instrument tussen iedereen die in Vlaanderen met pijn is begaan. Overkoepelend doel: verbeteren van de levenskwaliteit van chronische pijnpatiënten en hun omgeving. 

Kan je lid worden/steunen? Nee, maar uiteraard kan je de onderliggende organisaties wel steunen. 

Meer infoWeb – vlaamsepijnliga@samana.be


VMCP

Wat is het: Patiëntenvereniging in België voor mensen met chronische pijn. 

Doel: informatie verstrekken, advies geven, een luisterend oor bieden, emotionele ondersteuning bieden, lotgenotencontact faciliteren zodat mensen met chronische pijn ervaren niet alleen te staan met hun pijn. Ook ruimer: de samenleving bewust maken van de problematiek van chronische pijn en opkomen voor sociale en financiële belangen van mensen met chronische pijn. 

Kan je lid worden/steunen? Ja, je kan lid worden vanaf €10 per jaar. Lees meer

Meer infoWeb – info@vmcp.be – Facebook – Twitter


Pijnpunt.org (voorheen De Maretak)

Wat is het: Patiëntenvereniging in België (Vlaams Brabant) voor mensen met chronische pijn of die in contact komen met die patiënten. 

Doel: Zoveel mogelijk informatie aanbieden over onderwerpen gerelateerd aan pijn, Lotgenotencontact, Ontspanning, Jongerenwerking, Beweging, Informatie, Belangenbehartiging.

Kan je lid worden/steunen? Ja, je kan steunen door re doneren. Kies zelf een bedrag. Lees meer. Ook kan je vrijwilliger worden bij de vereniging. 

Meer infoWeb – info@pijnpunt.org – Facebook – TwitterInstagram


Samana

Wat is het: Vrijwilligers- en netwerkvereniging in België voor mensen met chronische ziekte en hun mantelzorgers (lijkt vergelijkbaar met ‘De Zonnebloem’ in Nederland, KH). 

Doel: Organiseren van activiteiten en projecten die de levenskwaliteit van mensen met een chronische ziekte -en hun mantelzorgers- verbetert. Kernpijlers: Ontmoeten (sociaal netwerk vergroten, lotgenotencontact), Ondersteunen (belangenbehartiging, informatie en bijstand), Versterken (opleidingen, trainingen) en Verademen (op verhaal komen, overnemen van taken van mantelzorger, uitstapjes, vakanties). 

Kan je lid worden/steunen? Ja, je kan vrijwilliger worden bij de vereniging (o.a. mensen met een chronische ziekte bezoeken, luisterend oor bieden, organiseren van activiteiten). NB Samana biedt mensen met (chronische) pijn een Pijnlijn: een telefoonlijn (0032 78 15 91 60), iedere werkdag bereikbaar, waar je naar kan bellen om te vertellen waar je mee zit, of om je hart even te luchten. Samana stimuleert het samenwerkingsverband de Vlaamse Pijnliga (zie elders op deze pagina). 

Meer infoWeb – info@samana.be – Facebook


Effen Weg

Wat is het: Effen Weg vzw is een vrijwilligersorganisatie in België die wandelingen organiseert in Vlaanderen voor mensen met (chronische) pijn. De organisatie is een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse Pijnliga vzw en Mattias Furniere, initiatiefnemer en chronisch rugpijnpatiënt. 

Doel: Effen Weg vzw is een organisatie in België die het wandelen bij mensen met (chronische) pijn wil stimuleren. Bij veel vormen van chronische pijn werkt bewegen minstens even verlichtend als rust nemen. Wandelen is een uitermate geschikte activiteit: laagdrempelig, bijna overal uitvoerbaar en de kans op bijkomende blessures of ander letsel is niet groot. 

Kan je lid worden/steunen? Je kunt lid worden van Effen Weg; al vanaf €13 per jaar. Daarmee kan je deelnemen aan de wandelingen. Ook is er een gezinslidmaatschap en een steunend lidmaatschap. Daarnaast kan je Effen Weg steunen met giften. Regelmatig is men op zoek naar vrijwillige begeleiders van wandelingen. 

Meer infoWeb – info@effenweg.be – Facebook – Instagram

Welke andere initiatieven en instanties bieden hulp bij chronische pijn?

Los van bovenstaande organisaties die mensen ondersteunen met chronische pijn, kun je met specifieke klachten ook terecht bij:

nederland

Bron: o.a. Pijnpatiëntennaar1Stem, Boek-en-Steun


Vereniging Afbouwmedicatie

Wat is het: Patiëntenvereniging Afbouwmedicatie behartigt de belangen van mensen die op een verantwoorde wijze de dosering van hun medicatie willen verlagen. Of helemaal willen stoppen. 

Doel: 1. Meer bekendheid krijgen voor het afbouwen van medicatie (bij patiënten, bij zorgverleners en bij beleidsmakers). 2. Vergoeding van afbouwmedicatie in het basispakket van de zorgverzekering opnemen. 3. Lobby, zoals overleg met vertegenwoordigers van de politiek, de zorgverleners, zorgverzekeraars en zorgautoriteiten.

Kan je lid worden/steunen? Je kunt lid worden à €10 per jaar. Ook kun je de vereniging steunen met eenmalige giften. Het lidmaatschap ondersteunt de vereniging bij het geven van voorlichting aan patiënten en zorgverleners en bij de (juridische) strijd om afbouwmedicatie in het basispakket van de zorgverzekering opgenomen te krijgen. Als lid krijg je toegang tot nuttige documenten om je eigen afbouwtraject te ondersteunen.

Meer infoWeb – info@verenigingafbouwmedicatie.nl – Twitter

Kassa, 01-06-2019

buiten nederland

 • European Pain Federation: EFIC is gericht op Europese samenwerking rondom de behandeling van pijn. EFIC stimuleert onderzoek, onderwijs en de klinische behandeling van pijn. EFIC organiseert periodiek een Europees pijncongres.
 • IASP: International Association for the study of pain. Richt zich op het stimuleren van onderzoek naar pijn en de vertaling van pijnonderzoek naar pijnbehandeling. IASP stimuleert samenwerking tussen wetenschappers, artsen, behandelaars en beleidsmakers en organiseert periodiek een wereldcongres over pijn.
 • SIP (Societal Impact of Pain): Europees partnerschap van EFIC (zie elders) en PAE (zie elders), opgericht om het bewustzijn rondom pijn te vergroten en invloed uit te oefenen op pijnbeleid. O.a. wordt middels discussie-activiteiten ruimte geboden aan zorgmedewerkers, belangengroepen rondom pijn, politici, zorgverzekeraars en budgethouders om met elkaar in gesprek te gaan over pijn.
 • Pain in Motion: internationale onderzoeksgroep met focus op pijn en lichaamsbeweging; samenwerkingsverband tussen VU Brussel, Universiteit Gent , Universiteit Antwerpen Hogeschool Rotterdam, Universiteit van Valencia, Odisee Universiteit en Transcare Pijn Nederland.
 • Retrainpain: gratis online cursus gericht op het beter leren begrijpen van pijn en het verminderen van pijnsymptomen
 • US Pain Foundation: kennisinstituut in USA voor iedereen die met (chronische) pijn te maken krijgt
 • Backincontrol: kennisinstituut en behandelcentrum van Dr. David Hanscom, gericht op het oplossen van pijnsymptomen zónder chirurgische ingrepen
 • TMS Tension Myositis Syndroom (ook wel bekend onder de term MBS, Mind Body Syndroom): Inmiddels gepensioneerd arts en professor Dr. Sarno voorspelde al in de jaren tachtig een toekomstige epidemie van chronische pijnpatiënten. Dr. Sarno is er van overtuigd dat veel pijn psychosociaal is: er is pijn zonder dat er weefsel schade is.
 • Dan Buglio: online info en video reeks met TMS van Dr. Sarno als uitgangspunt; tevens een uitgebreide Facebook groep en YouTube kanaal
 • Grünenthal: website van een Duitse farmaceut die wetenschappelijk onderzoek naar pijn uitvoert; je vindt er ook interessante artikelen over pijn

EN OOK INTERESSANT

 • Begrijp mijn pijn: website (ook NL-talig) die ingaat op de achtrgrond van (chronische) pijn, soorten pijn en een handige lijst waarmee je jouw pijngevoel kunt omschrijven.
 • Hier heb ik pijn: fysiotherapie website met een “hier heb ik pijn” check
 • Pain Toolkit: Engelstalige website met praktische tips over hoe je pijn te lijf kunt gaan
 • Change Pain: website (ook NL-talig) met zelfmanagement pijntools en tips

Bij welke hulplijnen en spreekuren kun je terecht?

Er zijn veel instanties en organisaties die een luisterend oor bieden als je chronische pijn hebt, of algemener wanneer je chronisch ziek bent. Ze bieden een luisterend oor, denken met je mee of praten gewoon even met je. Ook kunnen ze je vaak weer doorverwijzen als meer hulp of ondersteuning nodig is. Je staat er niet alleen voor!

Help mee om dit overzicht up-to-date te houden!
Ontbreekt hier een nuttige instantie? Telefoonnummer niet meer up-to-date? Neem contact met me op, of laat een reactie achter hieronder en ik pas het aan.

Voor iedereen

 • De Luisterlijn: 24/7 een luisterend oor: 088-0767000; ook per chat en e-mail bereikbaar
 • BVIKZ: 06-55265506; belangenbehartiger bij vraagstukken over de zorg van een chronisch ziek kind
 • De Mantelzorglijn: 030-7606055; voor partners en naasten van iemand met een chronische ziekte
 • Korrelatie: 0900-1450; een landelijke organisatie die anoniem en professioneel psychische en psychosociale hulp biedt
 • PVVN: 088 730 6800; lotgenotencontact voor iedereen met een neurostimulator. Via het telefoonnummer word je gekoppeld aan iemand in je eigen woonomgeving.
 • Infolijn NVVR De Wervelkolom: 088 07 07 200. Voor lotgenotencontact als je rugproblemen hebt. Er zijn ook inloopuren, verspreid over Nederland.

Check ook je eigen pijnpoli of revalidatiecentrum; de meeste bieden specifieke spreekuren of inloopspreekuren voor wie dagelijks te maken heeft met chronische pijn.

Speciaal voor jongeren

 • De Kindertelefoon: 0800 0432; voor kinderen tot 18 jaar
 • Alles oké? Supportlijn: 0800-0450; voor kinderen tussen 18 en 24 jaar. Ook bereikbaar via chat.
 • @Ease: 043-2058106 en 06-82410040; voor kinderen tussen de 12 en 25 jaar. Je kunt ook chatten via Facebook of Instagram.
 • TEJO Nederland: 06-53937099; voor jongeren tussen 10 en 20 jaar. Je kunt bellen of appen.
 • WALHELLEp: 085-4000393; voor jongeren tussen de 12 en 27 jaar; alles is bespreekbaar

Speciaal voor ouderen

 • volgt binnenkort

Welke social kanalen zijn gericht op chronische pijn?

Veel van de in dit artikel opgenomen organisaties zijn actief op social media. Je vindt de Facebook en Twitter accounts bij de organisatie vermeld. Daarnaast zijn er ook specifieke Facebook pagina’s, meestal gericht op lotgenotencontact. Vrijwel altijd zijn de groepen afgeschermd (besloten), ter bescherming van individuele deelnemers. Een aantal van deze specifieke groepen vind je hieronder.

! Maar let altijd op; niets dat je plaatst op internet is echt 100% afgeschermd. Denk dus altijd na wat je plaatst in deze groepen.

Ben je zelf lid van of beheerder van een kanaal of groep gericht op mensen met (chronische) pijn en staat deze hieronder nog niet vermeld? Plaats een reactie en ik zal vermelding bekijken.

Facebook

Podcasts

Er komen steeds meer podcasts rondom het onderwerp ‘chronisch ziek zijn’. Nog niet specifiek gericht op chronische pijn, maar uiteraard zijn veel aspecten van ‘chronisch ziek zijn’ ook op pijnpatiënten van toepassing. Chronische pijn is immers ook een op zichzelf staande chronische ziekte!

 • Chronisch ziek – Yvonne Lankhaar: over onderwerpen rondom chronisch ziek zijn die meestal niet besproken worden
 • Niet alleen ziek – Maarten Dallinga / Stichting BMP: over de impact van een chronische zieke ouder op kinderen en anderen in je omgeving
 • Chronisch ziek & Ondernemerschap – Vicky de Groot
 • Praat erover – podcast serie van biofarmaceutisch bedrijf AbbVie: over leren leven met een chronische ziekte
 • In de grijze zone – podcast serie bij het boek ‘Zinvol Ziek‘ van Lynn Formesyn
 • Back in Action – podcast serie van medisch fitness specialist en yogadocent Rita Vaessen over o.a. fit leven met zin & zingeving, het effect van blijven bewegen, persoonlijke ontwikkeling

Heb je een tip voor een relevante Podcast serie? Neem contact met me op of deel je tip in de reacties onderaan.

Welke coaches zijn (mede) gespecialiseerd in chronische pijn?

Niet iedere coach in Nederland heeft per definitie verstand van (chronische) pijn. Als je op zoek bent naar iemand die je mentaal kan coachen is het daarom fijn een coach te treffen die weet wat chronische pijn inhoudt. Maar ja, hoe vind je die nu? Een (eerste) inventarisatie.

Sommige hieronder vermelde coaches zijn ervaringsdeskundige, andere zijn gecertificeerd of hebben een medische achtergrond. Lees ook: hoe weet je nu of er een klik is met een coach?

 1. Nienke Feberwee: Emotie als Medicijn. Behandeling van chronische en onbegrepen pijn.
 2. Hennie Klomp: Re-Mindz. Voor iedereen die zoekt naar bewustwording en/of verandering.
 3. Ellen Postma: Holistisch Herstel. Ondersteuning bij overbelastingsklachten, met een focus op het zelfhelende vermogen van het lichaam.
 4. Yvonne Lankhaar: Praktijk voor therapie en coaching. Psycholoog en ervaringsdeskundige. Biedt o.a. online training chronische pijn, communicatie training, wandeltherapie. Persoonlijke aanpak met veel feedback.
 5. Debby Teunis: WithYouCoaching. Gespecialiseerd in het ontwikkelen van vrouwen met chronische pijn om met meer veerkracht onafhankelijk te worden. 
 6. Marijke Brink: Body & Mind Coaching. Chronisch pijn specialist, coach voor vrouwen en ervaringsdeskundige. Ontdek samen met Marijke dat je jezelf kunt helpen in plaats van je over te leveren aan anderen.
 7. Maarten Jongma: Sportmindit. Maartens uitdaging is om vooral mensen met vermoeidheid of pijnklachten waarbij geen duidelijke oorzaak gevonden wordt te leren om weer regie over hun klachten te krijgen en daarmee kwaliteit van leven te verbeteren. Doel is om de algehele vitaliteit in werk en sport te laten toenemen. Specialisatie in Sport- en Klinische Psychologie; Sportmindit biedt zowel fysieke als mentale begeleiding.
 8. Ingerborg Penninx-Severs: Pijnverpleegkundige 2.0. Het verschil maken voor een cliënt die zich veilig, ontspannen en comfortabel voelt; dat is mijn grootste drijfveer. Op een rustige en creatieve manier stem ik samen met de cliënt af, wat kan helpen. Als ondernemend pijnverpleegkundige combineer ik dit met jarenlange ervaring, pijneducatie, begeleiding en complementaire zorg.
 9. Mijnleven2.0: Platform over prettig leven met een ziekte of lichamelijke beperking. Bieden mini-coaching aan, waarin je zelf een stappenplan maakt om te ontdekken hoe je je leven prettiger maakt mét een beperking.
 10. Marcel: Pijncoach.nl. Wil jou als ervaringsdeskundige op weg helpen bij vragen over wat nou precies de aanhoudende pijn veroorzaakt en hoe deze pijn te behandelen. Er wordt informatie bij elkaar gebracht; coach-onderdeel is “in ontwikkeling”.
 11. Evelien Seijger: Isokin chronische pijn programma. Aangesloten bij NCP. Leren omgaan met de pijn, Evenwicht belasting-belastbaarheid, Lichaamsbewustwording-ontspanning.
 12. Kees Venselaar: Psychologiepraktijk Venselaar. Kees Venselaar is gespecialiseerd in de begeleiding en behandeling van mensen met lichamelijke klachten en pijn. Tevens is hij een ervaren hypnotherapeut. Hij schreef het boek Pijn als signaal.
 13. Jan van Rosmalen: ‘The Chronic Pain Coach‘. Jan: “Door mijn eigen worsteling met chronische pijn kan ik me bijzonder goed inleven in de situatie waarin jij je nu bevindt. Mijn aanpak is luisteren en je aanreiken wat je op dat moment nodig hebt om weer een stap vooruit te zetten.” The Chronic Pain Coach is een online coaching programma dat je leert waarom de pijn er is en wat je ertegen kunt doen om het te overwinnen. De CPC®-methode leert je dat pijn een trucje van je brein is. Je brein wil je namelijk laten geloven dat je lichamelijk iets mankeert. Met de CPC®-methode leer je die pijnstrategie te doorbreken.

Ben je zelf coach met een subspecialisatie in chronische pijn? En/of ervaringsdeskundige en tegelijkertijd coach? Neem contact met me op of deel wat je doet via de reacties hieronder. Ik voeg je graag toe aan bovenstaande lijst.

Welke bedrijven, behandelaars & (online) trainingen bieden hulp bij chronische pijn?

Het aantal bedrijven, behandelaars & trainingen dat in een of andere vorm hulp biedt bij chronische pijn groeit gestaag. Hun potentiële doelgroep is enorm en groeit dagelijks, dus vaak zijn ook de commerciële belangen groot. Natuurlijk zijn er de fabrikanten van medicijnen die pijn verlichten; het gaat te ver om die in dit bericht te benoemen. Daarnaast zijn er diverse pijntrainingen en behandelprogramma’s, al dan niet met gebruikmaking van nieuwe technologische ontwikkelingen. 

NB Lees dit eerst !

 • Dat iets “nieuw” is en/of “commercieel” hoeft niet altijd te betekenen dat men misbruik maakt van je kwetsbaarheid als chronisch pijnpatiënt, maar blijf wel altijd positief-kritisch. Als iets écht bewezen en op grote schaal effectief zou zijn om chronische pijn te verminderen zou er al véél meer over gepubliceerd zijn in vooraanstaande media.
 • Iedere ontwikkeling, ook diegene die later heel effectief blijken, heeft natuurlijk eerste groepen klanten en proefpersonen nodig; soms kan je “de gok nemen” als je de eigen bijdrage die wordt gevraagd kan opbrengen. Hou er rekening mee dat er vrijwel nooit een vergoeding vanuit je zorgverzekering wordt gegeven.
 • Sommige bedrijven gaan zorgvuldig om met de emoties en kwetsbaarheid van mensen die “alles” willen doen om van hun dagelijkse pijn af te komen, andere gaan daar wat minder goed mee om of werken vanuit een cultuur die wij als Nederlanders wat minder gewend zijn.
 • Hou in je achterhoofd dat de organisaties hieronder benoemd vaak (niet altijd!) commerciële bedrijven zijn, zij verdienen dus door te streven naar zoveel mogelijk “gebruikers”, “deelnemers” en/of “klanten”.
 • Zeker waar het gaat om nieuwe theorieën of technologische ontwikkelingen zijn er nog relatief weinig ervaringsdeskundigen; de bevindingen en ervaringen, reviews en recensies zijn dan vaak gebaseerd op een nog relatief kleine groep. Dat zegt dus niet altijd iets over de effectiviteit van een behandeling of programma.
 • Producten en diensten die zij aanbieden zijn dus geen ‘tovermiddelen’, hoogstens iets dat wat kan toevoegen aan je ‘instrumentenmix’ voor pijnvermindering. Blijf dus zelf altijd positief-kritisch bij relatief nieuwe ontwikkelingen en baseer je mening niet op enkele juichende ervaringen.
 • Je kan altijd vragen om een proefperiode of bijvoorbeeld om persoonlijk contact met eerdere klanten. Wees terughoudend als je vooraf grotere bedragen moet investeren waarbij het rendement nog maar moet blijken.

Los van de vraag of je als klant het product of de behandeling moet gaan gebruiken, communiceren de meeste organisaties regelmatig over pijn en pijnvermindering. Sowieso de moeite waard dus om hun communicatie, website en social kanalen te volgen. Ook organiseert men bijvoorbeeld periodiek (gratis) webinars over chronische pijn of worden (soms heel interessante) e-books uitgegeven als ‘teasers’ voor de behandeling.


Pijn Reset Methode

Wat is het: 12 weken programma, online cursus, waarin je middels opdrachten, artikelen en video’s leert hoe fysiotherapeut en pijn’specialist’ Maikel Korbmacher zijn eigen chronische pijn onder controle kreeg. Je leert stapsgewijs veranderingen doorvoeren. 

Doel: Het creëren van de nieuwe versie van jezelf. Het maakt niet uit wat voor soort pijn je hebt of wat de oorzaak is van jouw pijnklachten. Maikel Korbmacher gelooft sterk dat voor iedereen de oplossing hetzelfde is. Die oplossing is alleen te vinden in het optimaliseren van het zelf-herstellend vermogen van je lichaam. Het einddoel is herstel, meer energie en een pijnvrij leven.

Kan je lid worden/steunen? Je steunt de praktijk van Maikel Korbmacher door de online cursus bij hem af te nemen.

Meer infoWeb

Een Quick fix methode voor (chronische) pijn bestaat simpelweg niet. Vaak zijn de onderliggende oorza(a)k(en) lang geleden begonnen en is de pijn al een hele tijd aanwezig. Uiteindelijk heeft het tijd nodig en moeten we ZELF de echte oorzaken gaan aanpakken.

Maikel Korbmacher

Online Training Leer omgaan met je chronische pijn

Wat is het: Een door psycholoog én chronisch pijnpatiënt Yvonne Lankhaar ontwikkelde online training waarin je in 5 modules leert hoe je om kunt gaan met je chronische pijn. De cursus duurt 12 weken, zodat je ook echt genoeg tijd hebt om veranderingen aan te brengen in je leven.

Doel: Anders leren omgaan met je pijn. Het einddoel van de training is het ontwikkelen van een persoonlijk leefplan waarmee je, ondanks de pijn, het beste uit jouw leven leert te halen.

Kan je lid worden/steunen? Je steunt de praktijk van Yvonne Lankhaar door gebruik te maken van de online training. 

Meer infoWeb – info@yvonnelankhaar.nl – Facebook – Instagram

Na een heel proces kan ik uiteindelijk accepteren dat de pijn er is. Ik weet hoe ik ermee om kan gaan en ik deel mijn dagen zó in dat ik toch de dingen kan doen die ik wil doen. Dat ging met vallen en opstaan, maar nu heb ik mijn nieuwe balans gevonden.
Ook jíj kan deze balans vinden.

Yvonne Lankhaar

Reducept

Wat is het: Bedrijf dat pijntrainingen ontwikkelt met gebruikmaking van virtual reality. Reducept traint de hersenen om pijn te verminderen. Hiervoor gebruikt men wetenschappelijke kennis over virtual reality, pijneducatie en psychologie. 

Doel: Reducept heeft een missie: chronische pijn uit de wereld helpen. Een team van experts werkt eraan vernieuwende kennis en behandeltechnieken voor iedereen beschikbaar te maken. Door regelmatig te oefenen kun je als pijnpatiënt je hersenen leren om de controle te vergroten en de pijn te verminderen. Pijntraining wordt onder andere via een app aangeboden, maar ook via een groeiend netwerk van reguliere behandelaars en fysiocentra. 

Kan je lid worden/steunen? Je steunt Reducept door gebruik te maken van de app en een virtual realitybril via hen aan te schaffen (je kunt ook je eigen VR bril gebruiken, al moet die wel aan bepaalde standaarden voldoen). 

Meer infoWeb – info@reducept.com – Facebook – Instagram


Brein-Medicijn

Wat is het: Brein-Medicijn biedt de “Online Pijnvrij Training”, een online behandelprogramma van +/- 3 maanden waarin de psycho-fysiologische benadering van pijn centraal staat, gebaseerd op de theorieën van dr. Sarno (zie elders). Het behandelprogramma bestaat uit een online training en community, met begeleiding van pijncoaches via e-mail of telefoon. Desgewenst en tegen meerkosten kun je de online training aanvullen met face2face coachingssessies (Amersfoort en/of telefonisch). Bij het online programma betaal je een tarief per maand. 

Doel: Het is de missie van Brein-Medicijn om zoveel mogelijk mensen in Nederland die te maken hebben met chronische pijn te voorzien van effectieve oplossingen, kennis en vaardigheden. Brein-Medicijn is gestart door Johan van Vliet, die op 29-jarige leeftijd te maken kreeg met burnout en chronische pijnklachten. Johan heeft het behandelprogramma ontwikkeld nadat hij geen oplossing voor zijn klachten vond in de medische wereld. 

Kan je lid worden/steunen? Je steunt Brein-Medicijn door als klant gebruik te maken van het behandelprogramma en eventueel de 1:1 coaching. 

Meer infoWeb – info@brein-medicijn.nl – Facebook


Oldpain2go

Wat is het: OldPain2Go is een behandelmethode (‘niet-medische-interventie’) voor het wegnemen van pijn. De behandeling bevat directe communicatie met uw onderbewustzijn, terwijl u er bewust bij aanwezig bent. Het is geen hypnose, het werkt snel, veilig, en is effectief met blijvend resultaat! OldPain2Go is een concept van Engelsman Steven Blake, gebaseerd op de MindBody-theorie. 

Doel: Bij chronische pijn geeft ons lichaam in feite een oud pijnsignaal door, wat niet meer nodig is. De boodschap (gevaar dat ooit geweest is) is al lang aangekomen, er is geen noodzaak meer voor het doorsturen van de pijnsignalen. OldPain2Go neemt door een niet-medische-interventie pijnsignalen uit het onderbewuste weg en ruimt de chronische pijn op. De behandelaar is intermediair tussen jouw bewustzijn en het onderbewuste. O.a. geschikt voor Fibromyalgie, M.E. (myalgic encephalomyelitis) en Chronisch vermoeidheidssyndroom. 

Kan je lid worden/steunen? Je steunt OldPain2Go door een behandeling te ondergaan bij een van de OldPain2Go behandelaars. Gebruik de interactieve kaart voor behandelingen in Nederland, Engeland, USA, Italië, Tsjechië, Noorwegen. 

Meer infoWeb (of bekijk NL website) – webenq@oldpain2go.com – Facebook – Twitter


Pijnzorg Actief

Wat is het: behandelpraktijk in Limburg voor professionele zorg bij chronische pijn. Behandeling wordt gegeven op basis van ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Álle factoren die van invloed kunnen zijn op de pijn worden bekeken, zowel lichamelijk, psychisch en sociaal. Specialisatie in behandeling van personen met complexe chronische pijn. 

Doel: Bereiken van een verbeterde fysieke en mentale balans, beter herstel, afname van klachten en een betere kwaliteit van leven met pijn. 

Kan je lid worden/steunen? Je steunt Pijnzorg Actief door er een behandeltraject af te nemen. 

Meer infoWeb – cindy.mastenbroek@pijnzorgactief.nl – Facebook


Transcare

Wat is het: Transcare is een organisatie die multidisciplinaire zorg levert aan patiënten met chronische pijn en vermoeidheid. Het behandelteam bestaat uit psychologen, een psychiater, huisartsen, een verpleegkundig specialist en fysiotherapeuten. Alle behandelaars zijn door ons zelf zijn opgeleid volgens de meest recente pijnmodellen. Transcare is daarnaast ook een academisch bedrijf. Het richt zicht niet alleen op patiëntenzorg,  maar ook op onderzoek en onderwijs. Transcare verzorgt onderwijs aan reguliere (para)medische studenten en zorgprofessionals.

Doel: Behandeling van patiënten met chronische pijn in een multidisciplinaire setting. Onderzoek uitvoeren naar (behandelingen van) chronische pijn en naar de oorzaken van chronische pijn. Onderzoek uitvoeren naar en begeleiden van multidisciplinaire samenwerkingsverbanden binnen de zorg. Verzorgt van onderwijs voor verschillende behandeldisciplines op het gebied van chronische pijn. 

Kan je lid worden/steunen? Je steunt Transcare -en jezelf- door je pijnbehandeling bij hen onder te brengen.

Meer infoWeb – info@transcare.nl – FacebookTwitter


Online cursus Omgaan met pijn

Wat is het: De Omgaan met pijn online cursus van Wendy van Mieghem helpt je om in je eigen omgeving aan de slag te (blijven) gaan. De cursus kent een heldere structuur en opbouw, die je helpt om stap voor stap vaardigheden en inzichten eigen te maken. Middels audio, video, doe-opdrachten en geleide meditaties verfijn je je kennis en inzichten. Leren door te doen. Je kunt de cursus met of zonder individuele begeleiding volgen.

Doel: Tijdens de online cursus en training Omgaan met pijn krijg je meer inzicht in de lichamelijke, emotionele, mentale en inspiratie aspecten van pijn. Je leert wat nodig is om pijn draaglijk(er) te maken. En welke invloed jij hier zelf op uit kunt oefenen. O.a. de volgende thema’s komen aan bod: Over omgaan met pijn – Je menselijke natuur – Interactie in pijn – Omgaan met grenzen – De tussenstand (reflectie) Rust vinden in pijn – Bewust omgaan met pijn.

Kan je lid worden/steunen? Je steunt Wendy van Mieghem -en jezelf- door je pijncursus via Wendy’s webshop aan te schaffen.

Meer infoWeb – info@wendyvanmieghem.nl – InstagramYoutube


Online training Verminder je pijn met hulp van je brein

Wat is het: Aanhoudende pijnklachten beïnvloeden niet alleen je lijf, maar je hele leven. Daarom leer je in deze online training van gezondheidszorgpsycholoog Annemarieke Fleming i.s.m. Psychologie Magazine hoe je die pijn met hulp van je brein kunt verminderen en de regie over je leven terug kunt pakken.

Doel: Tijdens de online cursus en training Verminder je pijn met hulp van je brein volg je leerzame video’s, krijg je praktische tools en audio-oefeningen, uitleg over aanhoudende pijn, maak je oefeningen en volg je downloadbare schema’s om activiteiten weer op te bouwen. Je ontvangt verdiepende artikelen en krijgt toegang tot het online trainingsplatform. Aan bod komt o.a.: hoe chronische pijn uit de hand kan lopen, hoe je lichaam is doorgeslagen, hoe je meer rust krijgt en langzaam weer meer activiteit opbouwt en de rol van gedachten en herinneringen.

Kan je lid worden/steunen? Je steunt jezelf en de ontwikkelaars van deze online training door de cursus via Psychologie Magazine aan te schaffen.

Meer infoWeb Youtube

Diverse

 • Pijn-Hoop cursussen op locatie: 3daagse cursus om anders te leren denken over je pijn. Er is een Basiscursus “Leren leven met pijn” en een Vervolgcursus “Putten uit je eigen kracht”.
 • Triggerpoint Reset Methode: methode Gertrud Potveer met webinar – gratis adviesgesprek – diverse cursussen. Ook Tim van Orsouw biedt deze methode aan.
 • CPB Chronische Pijn Behandelen door Maikel Korbmacher: behandeling waarin je fysiek – intern milieu en je brein centraal staan. Maikel is ook auteur van het boek ‘De oplossing voor pijn’
 • Pijnpatiëntennaar1stem: Online training ‘Sterk met Pijn’ (10 online meetings) en face-to-face cursus (8 bijeenkomsten). Er is altijd een kennismaking vooraf en een terugkomst meeting.
 • Instituut voor neuropathische pijn: praktijk van drs. Kopsky en prof. dr. Keppel Hesselink, gericht op ‘zinvolle geneeskunde’. De focus van het Instituut ligt volledig bij het behandelen van neuropathische pijn die bijwerkingsarm zijn, en waar mogelijk wetenschappelijk bewezen zijn.
 • Echografiepraktijk TwentheCentrum: Echografiepraktijk TwentheCentrum richt zich op patiënten met uiteenlopende (pijn)klachten van het bewegingsapparaat (‘weke delen’). In de praktijk werken ervaren radiologen en echolaboranten samen.
 • PPEP4ALL zelfmanagement programma van Dr. Noëlle Kamminga: Het Patiënt en Partner Educatie Programma voor Alle chronische ziekten (PPEP4ALL) is een zelfmanagement educatie programma voor mensen met een (chronische) ziekte: ‘de patiënt’, en/of zijn of haar ‘partner’/mantelzorger.
 • Alzheimer Nederland Geheugentest: dagelijks pijn hebben is vaak van invloed op je concentratievermogen en geheugen. Pijnmedicatie kan dat nog eens extra beïnvloeden. Met de gratis Geheugentest kun je je eigen geheugen testen of dat van een ander, aan de hand van alledaagse situaties. Zo ontdek je in een paar minuten hoe het met het geheugen gaat en of er reden is om je zorgen te maken.
 • Alzheimer Nederland Houd je brein gezond: Test je kennis, ontdek nieuwe weetjes en ontvang inspirerende tips met deze gratis online training. Zo houd je op een leuke manier je brein fit. 
 • Zijn met pijn: 8-delige groepscursus voor mensen met aanhoudende pijnklachten. Gegeven door ervaren pijnverpleegkundige Ingerborg Penninx-Severs. Combinatie van pijneducatie, bewegen, thuiswerk oefeningen en groepscontact met lotgenoten.

Welke revalidatiecentra bieden ondersteuning bij chronische pijn?

Het volgen van een revalidatieprogramma gericht op chronische pijn is meestal niet het eerste dat je doet als je een oplossing zoekt voor je pijn. De meeste pijnpatiënten gaan eerst het medische circuit in om te kijken of er medisch ingegrepen kan worden. Lukt dat niet of niet voldoende, dan volgt vaak een zoektocht in het alternatieve circuit en/of op mentaal gebied. Een revalidatieprogramma komt vaak aan bod wat later in het traject, als alle medische oplossingen niet hebben gewerkt.

Een revalidatieprogramma is niet gericht op het verminderen van de pijn, maar op het zodanig inrichten van je leven dat je letterlijk weer ‘kunt leven’ met de pijn en deze pijn een minder prominente plaats in je dagelijks leefpatroon krijgt. Revalidatie.nl biedt een handige zoekfunctie voor revalidatiecentra in Nederland, met “chronische pijn” als specialisme. Vink bij “Chronische pijn en vermoeidheid” zowel het vakje “Klinisch” als “Poliklinisch” aan en gebruik vervolgens de interactieve map om locaties te bekijken. Daarnaast kan je zoeken op plaatsnaam of adres. 

De bij Revalidatie.nl aangesloten organisaties (leden) bieden revalidatieprogramma’s op ongeveer 140 locaties aan. Dat kan zijn in een ziekenhuis, revalidatiecentrum, bij een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) of in een verpleeghuis. Enkele voorbeelden:

 • CIR revalidatie: o.a. Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Zwolle en Eindhoven. Specifiek gericht op chronische pijn. CIR revalidatie levert trajecten die er op gericht zijn dat mensen met chronische pijnklachten of chronische vermoeidheidsklachten hun leven weer op kunnen pakken. Je wordt niet 100% ‘de oude’, wel ‘100% de nieuwe’.
 • Revant: Breda, Goes, Terneuzen. Behandelt mensen met allerlei klachten, waaronder chronische pijn. Het revalidatieprogramma is bedoeld voor diegene die langere tijd te kampen heeft met pijnklachten en waarvoor geen verdere medische behandeling mogelijk is.
 • Merem revalidatie: Hilversum, Lelystad, Almere. Voor de behandeling van chronische pijn werken we bij Merem, naast een fysieke insteek, met een cognitief gedragsmatige aanpak. Dat betekent dat we niet alleen kijken naar hoeveel je beperkt wordt op basis van je feitelijke klachten, maar óók naar de rol van je gedachten, gevoelens en gedrag. Die kunnen jou beperken bij chronische pijn, dus hebben we daar volop aandacht voor.
 • Roessingh: Enschede, Oldenzaal, Almelo, Winterswijk. We zien dat veel mensen na onze behandeling minder pijn en vermoeidheid ervaren en vaak minder last hebben van hun klachten. De revalidatie is erop gericht dat u weer een waardevol leven heeft, mét de pijn en/of vermoeidheid.
 • Medinello: Medinello is een (tweedelijns) medisch specialistisch centrum voor cliënten die klachten hebben met betrekking tot het houdings- en bewegingsapparaat. Deze klachten kunnen voortkomen uit diverse aandoeningen. Medinello richt zich specifiek op pijnrevalidatie. Bv. het eerder genoemde Roessingh is een Medinello revalidatiecentrum.
 • Rijndam Revalidatie: Rotterdam. U leert tijdens het pijnrevalidatieprogramma hoe het pijnsysteem werkt en welke factoren hierop invloed uitoefenen. U leert minder boos te worden op de pijn en er minder bang voor te zijn. Uw leven gaat meer lijken op hoe het was voordat u pijnklachten kreeg. Door pijnrevalidatie kan de pijn alsnog minder worden.
 • Expertisecentrum Pijn en Revalidatie: Hoensbroek, Maastricht, Venlo. Adelante revalidatie en MUMC bundelen hier de krachten. Ze verbinden wetenschappelijk onderzoek, innovatie en zorg om de beste revalidatiezorg te bieden voor patiënten met chronische pijnklachten.
 • Zuyderland revalidatieprogramma chronische pijn: Heerlen. Het Chronische Pijnprogramma is niet gericht op het oplossen van de oorzaak van chronische pijn. Wel krijgt u meer inzicht in welke invloed de pijn heeft op uw leven en wat hierdoor in de loop van de tijd veranderd is.

WPN (Werkgroep Pijnrevalidatie Nederland)

Wat is het: WPN is een werkgroep als onderdeel van de VRA (Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen).

Doel: Het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de revalidatiegeneeskundige behandeling van patiënten met chronische pijnklachten. Dit doet men door middel van het ontwikkelen van een gezamenlijke visie, vormen van consensus (overeenstemming in visie), ontwikkelen van een standaardisatie van meetinstrumenten en het bevorderen van studie en het verspreiden van kennis onder iedereen betrokken bij revalidatie.

Kan je lid worden/steunen? Nee, het is een werkgroep bedoeld voor revalidatieartsen.

Meer infoWeb – h.r.schiphorst.preuper@umcg.nl (voorzitter mw. Rita Schiphorst Preuper)

WPN geeft jaarlijks een ledenlijst uit van aangesloten revalidatiecentra en -artsen. Deze lijst (download hieronder) geeft een goed beeld van revalidatiecentra verspreid over Nederland. Check de website van de werkgroep voor de meest actuele lijst.

Interessant is ook het 2019 themanummer Focus op Pijnrevalidatie, een uitgave van VRA i.s.m. de werkgroep WPN.

Welke organisaties richten zich op naasten van mensen met chronische pijn?

Er is nog bijzonder weinig formele ondersteuning voor naasten van mensen met chronische pijn, of een chronische ziekte in het algemeen. Dat is een groot individueel én maatschappelijk probleem.

Ken je organisaties die wél ondersteuning bieden? Neem contact op en ze worden toegevoegd aan dit overzicht.

 • MantelzorgNL: de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een naaste. Met véél kennis en informatie over mantelzorg, blogs, ondersteuning, belangenbehartiging, een WegWijzer en een Mantelzorglijn.

NB dit is de versie 2021, download hier de meest recente versie.

 • Pijn-Hoop: 3-daagse training ‘Pijn en je partner‘, training op locatie.
 • Stichting Mantelzorgelijk: werkt aan een gelijkwaardige rol en positie van mantelzorg in de participatiesamenleving van Nederland. Vanuit ervaringsdeskundigheid komen ze op voor de belangen van mantelzorgers bij alle betrokken partijen. Dit vanuit de behoefte en het welzijn van zowel de mantelzorger als de zorgvrager.
 • Wij Doen: biedt een luisterend oor voor de getroffene en zijn omgeving, en werkt waar mogelijk altijd samen met begeleidingsinstanties die de thuis- en gezinssituatie begeleiden. Het team bestaat uit re-integratiecoaches en neuropsychologen.
 • We Helpen: met Wehelpen.nl kun je anderen op een eenvoudige manier laten weten waar je hulp bij kunt gebruiken. Dit doe je door online actief een hulpvraag te plaatsen. Ook kunnen familieleden of bekenden de zorg organiseren voor jou of een naaste, door een hulpnetwerk aan te maken.
 • Informeer bij je gemeente. Binnen je gemeente is vaak één instantie coördinator voor de hulp aan naasten (‘mantelzorgers’) van chronisch zieken. Voorbeeld in Breda: STIB. Bij MantelzorgNL kun je zoeken per gemeente.
 • PPEP4ALL zelfmanagement programma van Dr. Noëlle Kamminga: Het Patiënt en Partner Educatie Programma voor Alle chronische ziekten (PPEP4ALL) is een zelfmanagement educatie programma voor mensen met een (chronische) ziekte: ‘de patiënt’, en/of zijn of haar ‘partner’/mantelzorger.

Leestips:

Welke organisaties of initiatieven lijken niet (meer) actief te zijn rondom chronische pijn?

Soms kom je initiatieven tegen waar de energie, in ieder geval voor wat betreft chronische pijn, uit lijkt te zijn. Bijvoorbeeld omdat er geen recent nieuws meer te vinden is, er geen nieuwe activiteiten meer worden aangekondigd. Deze zijn hier vermeld. Denk je of weet je dat een organisatie tóch wel actief is, reageer even via de reacties onderaan en geef aan waar recentere activiteiten te vinden zijn.

 • Pijnnetwerken.nl: website opgezet rondom de Health Deal Chronische Pijn. Deze Health Deal (2016) is een netwerksamenwerkingsverband van een aantal partijen (organisaties en overheid) betrokken bij chronische pijn, met als doel het opstarten van een aantal proeftuinen, e-health toepassingen en meer wetenschappelijk onderzoek rondom chronische pijn.
 • Pijn Platform: Het platform was een samenwerkingsverband van patiëntenorganisaties die zich sterk maakten voor aandacht, begrip en erkenning van kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare behandelingen van pijn. Zij bundelden hun krachten om de belangen van mensen met pijn goed te kunnen behartigen en de continuïteit en kwaliteit vanuit patiëntenperspectief te waarborgen. Het platform was tot +/- 2016 actief; de website wordt niet of nauwelijks meer bijgewerkt. Op Twitter worden gek genoeg onder de naam van het platform nog berichten geplaatst, maar die zijn niet meer pijngerelateerd.
 • Pijn Samen: Op de website Pijn Samen kunnen patiënten en professionals informatie vinden over betere zorg, samenwerking tussen patiënt, zorgaanbieder en professionals onderling en handvatten voor eigen regie en omgang met pijn. Pijn Samen is een onafhankelijk initiatief van de Stichting Happy Motion. Happy Motion stelt ernstige maatschappelijke problemen positief aan de kaak, enerzijds over kwetsbare groepen (ouderen en jongeren) en anderzijds op gebied van duurzaamheid. Pijn Samen vraagt brede aandacht voor chronische pijn in Nederland en wil een efficiëntere en effectievere aanpak bevorderen. Dit kan leiden, naast besparing van zorgkosten, ook tot minder verzuim van werk of school, alsook tot een veel betere kwaliteit van leven voor tal van chronische pijnpatiënten. Meer info: Web – info@pijnsamen.nl – Facebook – Twitter

Andere overzichten

Veel initiatieven hierboven benoemd brengen zelf ook weer relevante chronische pijn instellingen in kaart. Kijk bijvoorbeeld eens op de overzichtspagina’s van:


Chronisch & Happy

Wat is het: Website / platform van Jessica met columns, blogs, rubrieken en verhalen van chronisch zieken met als rode draad positiviteit. Positieve verhalen van gastschrijvers, interviews, briefwisselingen etc. Je kan ook je eigen verhalen insturen, zodat het gelezen wordt door andere chronisch zieken.

Doel: Aan het woord laten van iedereen die positief in het leven blijft staan ondanks een chronische ziekte. Delen van ervaringen.

Kan je lid worden/steunen? Nee.

Meer infoWeb – Facebook

Deel je ervaringen

 • Heb jij ervaringen met één of meerdere van in dit overzicht genoemde initiatieven, instellingen of organisaties? En wil je die met anderen delen? Schrijf een reactie hieronder.
 • Ken jij een ander(e) organisatie, initiatief of bedrijf met hulp aan mensen met chronische pijn? Of ben je zelf betrokken bij zo’n organisatie?
 • Deel je ervaringen via de reacties hieronder.
 • Waar relevant voor chronische pijn, wordt de organisatie toegevoegd aan dit overzicht.

Lees je iets in dit overzicht dat niet (meer) klopt? Neem contact op en geef aan wat moet worden aangepast en waarom.

Meer lezen

Jan Paul van Wingerden: ,,Mensen denken bij ontspannen aan platliggen, maar zo is het beter.’’ © Jan Kok

Een gedachte over “Meer dan 100 organisaties & stichtingen die hulp bieden als je chronische pijn hebt

Wat vind jij?

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.