Geschatte leestijd: 10 minuten.

Even een proefballonnetje oplaten. Op persoonlijke titel. Er zingt namelijk al een tijdje een idee rond in mijn hoofd: Muziekids Connects. Gebruik maken van de kracht die Muziekids heeft om allerlei partijen met elkaar te verbinden, die normaliter niet direct verbonden zijn. Lees je mee? En laat vooral weten of je vindt dat dit idee kansrijk is, of verbetering nodig heeft!

Muziekids…hoe zat het ook alweer?

Ik schreef hier al vaker over Muziekids en over de kracht van muziek in de zorg. Muziekids biedt muziekbeleving aan voor (zieke) kinderen en jongeren die van ziekenhuizen gebruik maken. Muziek als Medicijn, als muzikale pleister op momenten dat kinderen (broertjes, zusjes, ouders) het moeilijk hebben. Want ziek zijn: het zal je maar gebeuren!

De stichting (ANBI/Cbf) doet dat door muziek te maken in het ziekenhuis. In permanente ruimtes, speciaal daarvoor ingericht. Maar ook met muziek aan bed, op de kinderafdeling, bij de poli’s, in de wachtruimtes. En met pop-up ruimtes op locaties waar nog geen permanente ruimte gevonden is.

Ik zet me daarbij als vrijwilliger in voor méér Muziekids in Brabant en specifieker ook in Breda. Natuurlijk wil ik daarbij actief worden in ‘mijn ziekenhuis’, Amphia in Breda. Niet voor mezelf, maar voor alle kinderen die daar liggen of de poli’s bezoeken. Work in progress!

Dit artikel kort samengevat: Muziekids Connects

Muziekids verbindt partijen, zowel landelijk als lokaal.

 • In Breda wil ik zorg, cultuur, onderwijs en bedrijfsleven met elkaar verbinden via Muziekids, onder de noemer “Muziekids Connects”.
 • Daarvoor zoek ik jongeren (12-30 jr) die van muziek houden en mee willen verbinden.
 • En verbind ik graag allerlei partijen als projectpartner aan Muziekids Connects
 • Concreet? Met Muziekids Team Breda gaan we fondsenwervende acties stimuleren op scholen, bij winkels, bedrijven, serviceclubs, (muziek)verenigingen, bands en bij andere initiatieven waar veel mensen samenkomen.
 • Daarnaast zorgen we stapsgewijs voor meer bekendheid van Muziekids NL én (binnenkort) ook Muziekids @Amphia Breda.
 • Als vrijwilliger van Muziekids Team Breda draag je bij aan méér muziekbeleving in Nederlandse ziekenhuizen en Amphia Breda, maar ontwikkel je ook jezelf.

Toon jouw interesse in Muziekids Team Breda

De kracht van verbinding

Wat ik de laatste periode heb ervaren, is dat Muziekids een enorme verbindende kracht in zich heeft. Zowel landelijk, als lokaal. En op dat laatste wil ik nu graag inzoomen.

Lokale culturele en muziek scene

Muzikanten zetten zich buiten het podium om in door muziekvrijwilliger in het ziekenhuis te worden. Bands, koren, muziekverenigingen en allerlei culturele partijen halen met een benefiet of event actief geld op voor méér muziekbeleving. En nog specifieker: méér inkomsten zorgen voor méér dagdelen actief worden in het ziekenhuis én méér muziekinstrumenten + mobiele trolleys voor de kinderen (de vervangingstijd is gemiddeld 2-3 jaar, want instrumenten worden zeer intensief gebruikt). Vorig jaar was er bijvoorbeeld een mooie actie van Ad Hoc Vakantieorkest, van MuzieKanjers. En ik ben in Breda in gesprek met Classic Young Masters.

Onderwijs

Ik zie zeer regelmatig het onderwijs in actie komen. Lagere en middelbare scholen zetten zich met enthousiaste leerlingen en docenten in voor Muziekids. Laatst nog in Breda; het O.L.V., Graaf Engelbrecht, Kbs de Spoorzoeker. Drie acties leverden bij elkaar bijna €10.000 op!

Natuurlijk liggen er ook allerlei kansen voor HBO en WO studenten. Kleine en grote events organiseren, fondsenwervingsstrategieën uitwerken, (wetenschappelijk) onderzoek doen naar de effecten en impact van muziek in de zorg.

Onthulling opgehaald bedrag OLV Breda: €6.429,53! Later kwam daar nog €350 van de docenten bij.

Bedrijfsleven

Eén van de pijlers waar Muziekids op drijft zijn de sponsor- en fondsenwervende acties van allerlei bedrijven. Op http://www.muziekids.nl vind je talloze voorbeelden van eerdere succesvolle acties van bedrijven en serviceclubs die, met enthousiaste ondernemers, in actie kwamen voor het goede doel Muziekids. Hartverwarmend, die steun.

En: er komen hele mooie nieuwe samenwerkingen aan, tussen prachtige bedrijven en Muziekids. Weet ik uit betrouwbare bron 😉

Zorgsector

En dan is er natuurlijk nog de zorg zelf. Zonder interesse vanuit en samenwerking met zorginstellingen (ziekenhuizen en kinderklinieken) geen Muziekids. Binnen die ziekenhuizen zijn allerlei mensen betrokken; van kinderartsen tot pedagogisch medewerkers, van communicatie medewerkers tot kinderverpleegkundigen en van ziekenhuisbesturen tot ‘Vrienden van’.

healing environment, traumavrije zorg

In een van de gesprekken met Amphia vielen de termen ‘traumavrije zorg’ en ‘het bieden van een healing environment’ als overkoepelende uitgangspunten. Een verblijf in het ziekenhuis is natuurlijk nooit ‘leuk’, maar er zijn wel degelijk ook positieve ervaringen…of het leidt in ieder geval niet tot extra vervelende ervaringen. Muziekids Breda levert een bijdrage om traumavrije zorg in het Amphia te bereiken, binnen een omgeving die herstel stimuleert.

Proefballon: Muziekids Connects

Maar…wat is nu die proefballon, waarover ik in de inleiding sprak?

Ik zou graag projecten realiseren waarin juist die verbindende kracht van Muziekids sterker naar boven komt.

Projecten, waarin we tegemoet komen aan de doorlopende behoefte om zoveel mogelijk muziekbeleving aan te bieden aan de zieke kinderen en jongeren in al die ziekenhuizen, en specifiek in Amphia Breda. Ofwel: zo veel als mogelijk aanwezig zijn met muziek; iedere dag weer en óók op vrijdagavond, zondagmiddag, tijdens de stille feestdagen en in vakantietijd. Muziekids als betrouwbare, flexibele en altijd aanwezige partner, waar kinderen op kunnen rekenen.

En dat zou ik dan gráág doen door juist die doelgroep te betrekken waar het om gaat bij alle activiteiten rondom Muziekids: een project voor en door kinderen & jongeren.

Ik neem je even mee…eerst het grotere plaatje…en daarna de concretisering.

Doel Muziekids Connects

 1. D.m.v. een concreet én veelomvattend project laten zien dat er in Breda veel dwarsverbanden zijn tussen de ‘domeinen’ zorg, welzijn, onderwijs en cultuur. Verbanden, die nu vaak helemaal niet worden gelegd, benoemd of zelfs helemaal over het hoofd worden gezien.
 2. D.m.v. allerlei activiteiten bijdragen aan de bekendheid van Muziekids Breda én aan steeds meer Muziekids muziekbeleving in het Amphia ziekenhuis in Breda. “Publiciteit” en “Fondsenwerving”, dus.
 3. Op een vernieuwende, laagdrempelige manier allerlei partijen in Breda samenbrengen én jongeren interesseren voor (zelf) muziek maken (/ bredere cultuurparticipatie, cultuureducatie).
Muziekids brengt het samen

Doelgroep Muziekids Connects

 • Jongeren 12-30 jr, met een interesse in muziek
 • Zieke kinderen en jongeren 0-18 jr, die gebruik maken van het Amphia ziekenhuis in Breda
 • Bredase muzikanten, culturele partners en muziekscene
 • Andere geïnteresseerden: bedrijfsleven, studenten, onderwijsmedewerkers, zorgmedewerkers.

Wat gaan we doen met Muziekids Connects?

 • D.m.v. het doorlopend organiseren van allerlei acties en activiteiten continu dwarsverbanden leggen tussen Muziekids Breda, het Bredase onderwijs, het Amphia ziekenhuis Breda, de culturele (muziek&dans) sector in Breda, ondernemend Breda en het jongerenwelzijnswerk in Breda.
 • Fondsenwervende acties opzetten en uitvoeren voor Muziekids Breda.

Oké, maar hóe gaan we dat dan doen, binnen Muziekids Connects?

 • We vormen gezamenlijk een “Muziekids Team Breda”, met enthousiaste jongeren die zich willen inzetten voor méér muziek in het Amphia ziekenhuis d.m.v. Muziekids.
 • We vormen daarbij een netwerk van meedenkende en mee-uitvoerende partnerorganisaties, die samen met en onder aanvoering van de jongeren meewerken aan onderdelen van het project.
MEER WETEN? TOON JE INTERESSE IN MUZIEKIDS TEAM BREDA

Hoe doen we dat dan concreet met Muziekids Connects?

Het initiatief daarvan ligt uiteraard bij het (jongeren)projectteam.

Maar om een aanzet te geven maak ik die ‘brede doelstelling’ graag even kleiner:

 • Jongeren van een school zetten zich, samen met hun muziekdocent(en), in om samen fondsen te werven voor méér muziek met Muziekids in het Amphia.
 • Jongeren van Bredase HBO’s organiseren events ten bate van Muziekids Breda, of leggen een connectie met bestaande Bredase events.
 • Jongeren benaderen bedrijven en serviceclubs, bij voorkeur van jonge Bredase ondernemers, om hen middels sponsoring te betrekken bij Muziekids Breda.
  • voorbeeld: de ondernemers van Ronde Tafel ’21 overwegen op dit moment om met acties fondsen te werven voor Muziekids Breda. Zij zouden samen met jongeren aan de slag kunnen gaan om fondsen op te halen, maar wellicht ook om via lokale media meer aandacht te genereren voor Muziekids Breda.
  • voorbeeld: het Bredase MuzieKanjers stimuleert al de achterban (klanten, vrienden, ouders, bedrijven in familie, etc.) te doneren aan Muziekids Breda en bereidt ook in 2022 weer acties voor.
 • Jonge muzikanten van de muziekschool, of vanuit zzp-muziekdocenten, geven een benefietoptreden voor Muziekids.
 • (welzijns-)Organisaties stimuleren hun jongerenachterban om zich met hun kwaliteiten als vrijwilliger in te zetten voor Muziekids Breda.

Mogelijke projectpartners Muziekids Connects

Een project als dit staat of valt met stevige, faciliterende, projectpartners.

Ik zie dat breed:

 • Surplus: welzijn, zorg en wonen; partner rondom jongerenwerk
 • Gemeente Breda en Provincie Brabant: faciliteren, verbinden, financieren
 • MEZZ: muzikaal netwerk, vrijwilligerswerving
 • Nieuwe Veste: culturele spil in Breda, muziekschool, cultuureducatie, mede-coördinatie
 • MOOIWERK Breda: vrijwilligerswerving, netwerkverbinder, mede-coördinatie, kennisbank
 • Zorg voor Elkaar Breda: dé partij voor maatschappelijk werk in Breda
 • Buddy2Buddy: partner in Breda als gastvrije stad, betrekken van jongere mjuzikale vluchtelingen, zingeving
 • Onderwijs Breda (ook: de overkoepelende schoolbesturen): jongeren betrekken, muziekdocenten, vrijwilligers
 • Bredase ondernemers(verenigingen): faciliteren, verbinden en financieren
 • e.v.a.

Daarnaast natuurlijk Muziekids:

En -last but not least- uiteraard ook het Amphia Breda

De WOCM trailer steunt Muziekids. Is inzetbaar voor muziekbeleving rondom events. En gaat naar wijken in heel Nederland om jongeren de kracht van cultuur en muziekbeleving te laten ervaren.

Mogelijke spin-offs Muziekids Connects

Alles stap-voor-stap, maar natuurlijk leent zo’n project zich voor veel meer. Een paar voorbeelden:

 • Betrokken muzikale jongeren geven muziekoptredens in het Amphia, bv. rondom publieksevents
 • Jongeren uit het Muziekids Breda team nemen groepsgewijs deel aan Bredase events, denk aan de Bredase Singelloop of muziekfestivals als Radio538 Koningsdag, om extra geld op te halen voor Muziekids
 • Door Muziekids geselecteerde en intern getrainde* muzikale jongeren gaan daadwerkelijk als muziekvrijwilliger aan de slag binnen het Muziekids Amphia troubadoursteam
 • Er kunnen op termijn ook projecten rondom ‘muziek en ouderen’ worden opgezet
 • We kunnen ook muziek en kunst met elkaar verbinden; muziekbeleving tijdens een kunstexpositie waarvoor we ook ouderen uitnodigen én waarvan een klein deel van de opbrengst naar Muziekids gaat
 • e.v.a.

* muzikale vaardigheden is één, maar minstens zo belangrijk zijn sociale vaardigheden, flexibiliteit, feeling met kids, structureel en professioneel kunnen handelen, e.a. Een uitgebreide interne selectie en training is dus altijd onderdeel!

Muziekids Connects draagt bij aan nieuwe vaardigheden…

Jongeren die meedoen aan Muziekids Connects komen niet alleen waarde toevoegen, maar ontwikkelen zich zelf uiteraard ook verder. Muziekids Connects helpt op een ontspannen, positieve manier jongeren bij vragen als:

Hoe…

 • enthousiasmeer je mensen?
 • stimuleer en coördineer je fondsenwervende acties (op een leuke manier)?
 • overtuig je anderen op een stimulerende manier?
 • zorg je voor voldoende fondsen voor je project?
 • werk je goed samen met allerlei hele verschillende partijen aan één gezamenlijk doel?
 • ziet een projectplanning eruit die daadwerkelijk leidt tot wat je wil bereiken?
 • blijf je flexibel en pas je projecten of acties aan als de realiteit daar om vraagt?
 • presenteer je op zo’n manier dat je boodschap écht overkomt?
 • werk je samen met Bredase evenementen?
 • e.a.

Want vrijwilligerswerk doen is helpen…maar ook leren.

Wat vind jij van Muziekids Connects?

Ik word altijd snel enthousiast van projecten die verbinden. Ik hou van samenwerking, van het wiel niet opnieuw uitvinden, van partijen die elkaar inspireren en samen werken aan een gezamenlijk doel. Dat is ook altijd uitgangspunt geweest in mijn werk bij Stichting JoHo, die bijdraagt aan je talentontwikkeling en aan ‘een betere wereld’ waarin meer wordt samengewerkt en gedeeld.

Maar…een project bedenken is makkelijk, het uitvoeren is de uitdaging. Het is altijd heel eenvoudig om allerlei beren op de weg te zien en dan -uit gemak- maar niets te doen.

Daarom ben ik allereerst benieuwd naar wat jíj vindt van Muziekids Connects.

Wat zijn sterke en minder sterke, of zelfs zwakke punten? Is het realistisch, om deze sectoren binnen een stad meer en meer met elkaar te verbinden? Is daar volgens jou behoefte aan? Wat levert die verbinding dan op? Wie zijn daar bij nodig? Wie is project-eigenaar, wie coördineert mee in welke rol? Wie gaat de overhead financieren? Wat levert deelname de afzonderlijke partijen op? Hoe betrekken we jongeren bij dit project en hoe geef je voldoende ruimte aan eigen inbreng en initiatief?

Deel je gedachten

Word ook jij hier net zo enthousiast van als ik? Of heb je juist een andere visie op zo’n project? Laat je reactie achter via de comments hieronder, of neem contact met me op.

Het is een proefballon, dus ik sta voor alles open! En natuurlijk hoor ik óók graag van je als je al concreet wilt bijdragen, of werkt bij een Bredase (of landelijke) partij, bedrijf, stichting of club die kan bijdragen.

 • En o ja! Heb je een idee voor een betere naam van dit project? Ik vind Muziekids Connects nog niet zo sterk.

  Steekwoorden:
  muziek, verbinding, samenwerken, jongeren, ziekenhuis, muziek maken, afleiding, talentontwikkeling

Meer lezen

Sterktes Muziekids

Wat is nu die kracht van de muziekbeleving van Muziekids in het ziekenhuis? Een samenvatting in steekwoorden.

 • Continuïteit in aanwezigheid; opvangmogelijkheden bij ziekte van muziekvrijwilligers, etc.
 • Regelmatige en voorspelbare aanwezigheid: 1 of (bij voorkeur) meerdere vaste dagdelen in de week of weekend aanwezig (ook de rustige momenten)
 • Actieve activiteit: sámen met kinderen muziek maken; ‘meedoen’…iedereen betrekken
 • Ontwikkelingsgerichte zorg: géén muziektherapie maar ontspanning en afleiding; stimuleren en activeren van kinderen; kinderen positief ‘uitdagen’. Therapeutische elementen wel mogelijk.
 • Flexibiliteit: in overleg kan bij Muziekids veel; ook rondom ‘events’ in het ziekenhuis; speciale (feest)dagen, opvang van kinderen, broertjes/zusjes, specifieke challenges, verzoeken van familie, etc.
 • Opstap naar verbreding activiteiten met meerdere formules: pop-up muziekruimte, speelkamer, permanente ruimte: ‘Muziekids als muzikale hart van het ziekenhuis’
 • Kostenvriendelijk: relatief lage kosten, afgezet tegen groot bereik

Wat vind jij?

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.